skip to Main Content

Samen-Loont-pas: nieuwe spelregels in 2020

In 2018 en 2019 konden mensen met een heel laag inkomen (minima) via de Samen-Loont-pas meedoen in de samenleving. Naar aanleiding van de tussenevaluatie in 2019 past het college de regeling aan, zodat meer minima kunnen meedoen.

In twee jaar tijd hebben meer dan 750 minima zich aangemeld voor de Samen-Loont-pas. Pashouders waarderen de regeling met een 8,2. De Samen-Loont-pas is dan ook een succesverhaal! De tussenevaluatie hield een spiegel voor. De regeling was voor zowel de pashouders als de gemeente omslachtig georganiseerd. Naast veel onduidelijkheid over de besteding van het bedrag was de wijze van declareren een probleem. We zagen dat een groep minima niet meedeed. Wanneer je met een beperkt bedrag moet rondkomen is het voorschieten van een klein bedrag een drempel.

Hogere deelname, lager bedrag
In 2020 wil het college een hoger percentage minima bereiken en er voor zorgen dat ze echt mee kunnen doen. We schrappen in 2020 regels en onnodige controles. Pashouders hoeven niet meer te declareren. Als gemeente betalen we in periodes uit. Hierdoor ontstaat een mate van zekerheid. Dat maakt deelname aan de regeling aantrekkelijker. In 2020 is niet bezuinigd op het minimabeleid, maar er is ook geen geld bijgekomen. Een hogere deelname en betalen in periodes zou leiden tot tekorten. Het college moet dus, gezien de financiële situatie, de regeling bundelneutraal inrichten. Het college heeft ervoor gekozen om het besteedbaar bedrag per pashouder te verlagen van €300,00 naar €180,00 per kalenderjaar. Dat bedrag is voor iedereen gelijk en vrij te besteden.

Meer kinderen doen mee
Kinderen die opgroeien in armoede zijn extra kwetsbaar. We merken dat de kosten, zowel op het voortgezet onderwijs als op de basisschool, toenemen. Naast de aanschaf van (digitale) accessoires kunnen ouders ook geconfronteerd worden met kosten voor de ouderbijdrage, schoolreisjes, excursies, etc.. Het college heeft daarom de ambitie om in 2020 het kinderpakket te verbreden naar de bovenbouw van de basisschool. Kinderen vanaf groep 6 kunnen daardoor ook deelnemen aan deze regeling. De raad moet daarvoor in februari wel de verordening wijzigen.

Samen-Loont-pas
De Samen-Loont-pas is een regeling voor inwoners van de gemeente Loon op Zand die minder dan 120% van het minimumloon te besteden hebben. U kunt zich aanmelden voor de regeling door te bellen naar het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg (0416-289247). Dat kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur en op woensdag tussen 13.30 en 17.00 uur.

Bron: Duinkoerier 25-12-2019

Theater in het Klavier © 2024 | Realisatie door Two Step Web & Marketing | Algemene voorwaarden | Privacy verklaring
Samenwerking met Stichting Muziek, Evenementen en Bevordering Amateur Muziek | KvK: 18065400

Back To Top